Atte Kaleva Haluan turvallisen ja menestyvän Suomen, joka on jatkossakin hyvä maa meille kaikille.

Kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet

Eduskuntavaalikampanjani aikana ihmisten minulle toistuvasti esittämä kysymys on seuraava: Jos äänestän sinua Atte, niin kerro minulle, miten voit vaikuttaa eduskunnassa ensimmäisen kauden kansanedustajana? Vastauksena kysymykseen käyn läpi suoria ja epäsuoria poliittisen vaikuttamisen tapoja.

Moni kansalainen ei tiedä, että vaikuttamista harjoitetaan kaikissa päätöksentekoprosessin vaiheissa. Ihmiset näyttävät jopa olettavan, että kansanedustaja voi vaikuttaa vain suuren salin äänestyksessä ja näin ollen on luonnollista, että he ovat myös huolissaan ryhmäkurin vaikutuksesta yksittäisen kansanedustajan valtaan. 

Poliittinen vaikuttaminen lähtee valmisteluprosessin ymmärryksestä. On tiedostettava, että lait säädetään tietyssä järjestyksessä, joihin valveutunut kansanedustaja voi vaikuttaa monin eri keinoin. Kansanedustajana minulla on esimerkiksi käytössäni eri alojen asiantuntijoita, joilta voin kysyä aina tarpeen mukaan neuvoa lainsäädäntötyössä ja vaikuttamisessa ylipäätään. Verkostoni ovat laajat ja ulottuvat kansainvälisiin ympyröihin. Kenttäkokemukseni ulkomailla muun muassa rauhanturvatyössä auttaa minua myös eduskunnassa, koska näihin tehtäviin läheisessä yhteydessä olevista seikoista päätetään siellä. Voin hyödyntää tietämystäni vaikkapa jihadismiin, terrorismiin, yleiseen turvallisuuteen, rinnakkaisyhteiskuntiin, luonnonsuojeluun, seniorikansalaisten asemaan, sosiaaliturvaan ja työelämään sekä yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Aloitteet

Aloitteiden merkitys julkisessa keskustelussa on merkittävä. Esittämällä uusia ideoita on mahdollista nostaa julkiseen keskusteluun uusia ideoita ja saada ideoista aloitteita. Keskustelu asian ympärillä saa vauhtia ja näin asioihin voi vaikuttaa enemmän kuin on itse edes osannut odottaa. 

Esitysvaihe

Esivalmistelut tapahtuvat hallitusohjelmaneuvotteluissa, joihin kansanedustajat osallistuvat. Kansanedustajat äänestävät hallitusohjelmasta soveltuvin muutoksin ohjelmaa laadittaessa. Lopuksi hallitusohjelma hyväksytään oman ryhmän kesken. Keskustelut ja keskeisten tavoitteiden asettaminen on aloitettu jo yli vuosi sitten. 

Olen osallistunut aktiivisesti ja määrätietoisesti käytyyn keskusteluun tuoden omia mielipiteitäni esiin sekä julkisesti että sisäisten kanavien kautta. Argumentoimalla järkevältä pohjalta ja esittämällä omat näkemykseni prosessin alkuvaiheessa saan jo vaikutettua varsin paljon päätöksentekoon.

Valmisteluvaihe

Ministerit ja ministeriö käynnistävät hallitusohjelmassa kirjatuista hankkeista prosessit. Työ alkaa virkamiesvalmisteluna eri toimikunnissa, työryhmissä, elimissä ja komiteoissa. Näissä kuullaan asiantuntijoita ja eturyhmiä, jotka lausuvat mielipiteensä. Hallituksessa kaikki ministerit ja eduskuntaryhmän kansanedustajat avustavat oman puolueen ministereiden työtä, kun valiokunnista sitä pyydetään. Lisäksi on hyvä muistaa, että ministerit ja kansanedustajat seuraavat eri ministeriöiden työskentelyä, olivatpa edustajat sitten hallituksessa tai oppositiossa. 

Kansanedustajan on tärkeää seurata ja olla tietoinen eri ministeriöiden valmistelusta. Valmisteluun ja valmistelijoihin voi vaikuttaa tapaamalla edustajia. Valmisteluvaiheeseen kuuluu yleensä lausuntokierros, jolloin kuka vain voi lausua mielipiteensä. Aion olla tässäkin vaiheessa prosessia aktiivinen.

Päätösvaihe

Ministeri esittää prosessin tuloksena mietinnön työryhmän puheenjohtajan hyväksymässä muodossa. Hallitus käsittelee mietinnön ja luovuttaa hallituksen hyväksymän esityksen eduskuntakäsittelyyn. Päätösvaiheeseen vaikuttamiseksi voin kansanedustajana olla yhteydessä esitystä antavaan ministeriin ja vedota muihin ministereihin. Eräs viisas vaikuttaja totesikin kansanedustajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluvan huolehtimisen siitä, että ministerit ja hallitus ovat tietoisia esityksen vaikutuksista mahdollisuuksien ja riskien osalta – muita vaikutusarviointeja unohtamatta.

Eduskuntakäsittely

Eduskunnassa käsittely alkaa valiokuntakäsittelyllä. Valiokunnissa kuullaan erilaisia asiantuntijoita, joita minulla siis on laaja verkosto käytettävissäni. Asiat etenevät keskustelun, esitysten, äänestysten ja lopullisen hyväksymisen kautta korjatussa muodossa. Isoissa asioissa hallituspuolueen kansanedustajan eduskuntaryhmä hyväksyy tai hylkää valiokunnan antaman esityksen. 

Eduskuntakäsittelyssä nostaisin aiempaa vahvemmin esille juuri asiantuntijakuulemisten yhteydessä tulkinnat ja toimet Euroopan Unionin kautta tulevasta pakottavasta lainsäädännöstä. Meidän tulee jatkossa tiedostaa ja ottaa oppia siitä, miten Suomen kansantaloudelle haitallista lainsäädäntöä on mahdollista tulkita tai sen velvoitteita lieventää käyttöönoton osalta muiden unionin jäsenmaiden tapaan.   

Eduskuntaryhmän käsittelyssä yksittäinen kansanedustaja voi tehdä esityksiä ja hakea esitykselleen kannatusta eduskuntaryhmän muilta kansanedustajilta. Viime kädessä ehdotuksesta voidaan äänestää. Tässäkin vaiheessa prosessia voin vaikuttaa argumentoimalla järkipohjalta ja tuomalla esiin asiantuntijanäkökulman. Jos esitys koskee vaikkapa turvapaikkaprosesseja, työperäistä maahanmuuttoa tai terrorismilainsäädäntöä, vaikutusmahdollisuuteni ovat erinomaiset. Myös ympäristönsuojeluasioissa olen aktiivinen ja hyödynnän tehokkaasti asiantuntijaverkostoani.

Viime kädessä esityksestä äänestetään täysistunnossa, joka televisioidaan. Yleensä täysistuntokäsittelyyn kuuluvat puheenvuorot puolesta (hallitus) ja vastaan (oppositio). Täysistunnossa on mahdollista käyttää värikkäitä puheenvuoroja ja tuoda esiin epäkohtia, joskin on tiedostettava, että hallituksen esitykset menevät täysistuntokäsittelyn jälkeen lähes poikkeuksetta läpi esityksen mukaisina. Kyse on suurelle yleisölle tarkoitetusta teatterista, jonka moni kansalainen sekoittaa kansanedustajan todelliseen työhön, joka tapahtuu pitkälti kokonaan näkymättömissä.

Toimeenpanovaihe

Lain vahvistamisen myötä tehdään ministeriössä tarvittavat säädökset ja lain tulkinnat täytäntöönpanoa ja soveltamista varten. Myös tulkinnat tulevat tässä vaiheessa esiin annettujen ohjeiden osalta. Vielä tässäkin vaiheessa voin vaikuttaa virkamiehiin ja esittää käsittelyvaiheen tulkintoja, jos ja kun haluan saada toimeenpanon velvoitteet lähemmäs omia näkemyksiäni.

Vaikuttamisesta yleensä

Vaikuttaminen lähtee kyvystä erottaa olennaiset ja epäolennaiset asiat toisistaan. Olennaisiin asioihin panostaminen ja niihin vaikuttaminen vaatii kovaa työtä ja paneutumista edellä kuvattuun valmisteluun koko prosessin ajan. Tähän olen valmistautunut huolella.

Taustojen ja eri intressiryhmien tavoitteiden selvittäminen, toimien listaaminen, valmistelun seuraaminen ja vaikuttaminen jokaisessa eri vaiheessa ovat keskeisiä osatekijöitä paremman lopputuloksen syntymisessä.

Sisäisen vaikuttamisen lisäksi lähes yhtä tärkeää valmistelussa on ulkoinen vaikuttaminen. Suomessa on maailman vahvimpiin lukeutuva neljäs valtiomahti: media. Ottamalla osaa julkiseen keskusteluun ja tuomalla omia mielipiteitäni julki käsiteltävien asioiden osalta olen aiemminkin Helsingin kaupunginvaltuustossa ja kaupunkiympäristölautakunnassa onnistunut vaikuttamaan asioihin ja aion myös kansanedustajana jatkaa samalla linjalla. Helsingin suurmoskeijahankkeen kaatamisen ja Malmin lentokentän rakennushankkeen viivyttämisen voin laskea näkyvimpiin saavutuksiini kunnallispoliitikkona.

Uutena vaikutuskanavana, jota seurataan ja joka vaikuttaa enenevissä määrin politiikkaan, on viides valtiomahti, sosiaalinen media. Olen saanut sen kautta, kiitos vaalitiimini ahkeran työn, teemojani julki videoiden, mainosten, valokuvien ja kirjoitusten muodossa. Poliitikkosivuni on noussut kampanjani kuluessa suosituimpien joukkoon ja videoiden katsojamäärät ovat ylittäneet kaikki odotukseni. Monet blogitekstini ovat olleet Uuden Suomen blogipalvelun luetuimpien joukossa ja niitä on myös laajasti uutisoitu. Osa teksteistä on poikinut jopa televisioesiintymisiä.

Tämä kaikki on vaikuttamista poliittisiin prosesseihin. Äänestämällä minua voit lisäksi vaikuttaa suoraan puolueen linjaan, koska puoluejohdon on luonnollisesti kuunneltava tarkkaan kentän ääntä. Yksi edustaja saa Arkadianmäellä aikaan enemmän kuin moni aavistaakaan – vaaditaan vain valmisteluprosessin ymmärtämistä, hyvää pelisilmää, argumentaatiokykyä, asiantuntijaverkostoja ja ennen kaikkea lujaa tahtoa. 

Kampanjani huipentuessa kuluvalla viikolla muistutan teitä kaikkia vielä kerran siitä, että vain äänestämällä voi vaikuttaa ja äänestämällä minua tiedätte varmasti, mitä saatte. Kun äänestätte vaikuttamaan kykenevää ehdokasta, vaikutatte samalla itsekin poliittisiin prosesseihin.

Atte Kaleva
www.attekaleva.fi

Kokoomus Helsinki
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Atte, kiitos yllä olevasta oivallisesta esityksestäsi, joka valtio-opin opiskelijan kannattaisi painaa mieleensä ennen tenttiä Suomen poliittisesta järjestelmästä.

Yhden keskeisen asian ohitat kuitenkin kokonaan: ryhmäkurin. Puolueen johtoa ja sen eduskuntaryhmän kantaa vastaan pullikovan yksittäisen kansanedustajan osa ei ole kadehdittava, mistä on lukuisia esimerkkejä eri eduskuntaryhmistä.

Niin järkevä, johdonmukainen ja hyvillä valmiuksilla varustettu poliitikko kuin oletkin, ikävä kyllä samaa ei voi sanoa edustamasi puolueen johdosta.

––––––

Kirjoitit 2.4. blogin Oulun imaamista ja Helsingin Isis-verkostosta. Päätit kirjoituksesi: "Maanpettureita emme halua takaisin maahamme. Myös imaami Mannanin kaltaiset henkilöt pitää voida karkoittaa, koska he eivät edes halua kotoutua ja noudattaa Suomen lakeja, asetuksia ja tapoja. Suomessa noudatetaan Suomen, ei islamin lakia."

Keskusteluosuudessa jäi vastaamatta, minkä lainkohdan nojalla imaami Mannanin kaltaiset henkilöt voitaisiin karkoittaa. Ellei voimassa oleva laki anna siihen mahdollisuutta, mitä Kokoomus tai muut eduskuntapuolueet ovat tehneet tai lupaavat tehdä tarvittavien lainmuutosten saattamiseksi voimaan?

Kirjoitin: "Jos Mannanin toiminnasta tehtäisiin rikosilmoitus, ylittäisiköhän asia edes tutkinnan kynnystä, saatikka syytteen nostamisen?

Jos Oulun käräjäoikeuden päätös olisi karkotus, tottakai se johtaisi valitukseen hovioikeuteen. Millaiset mahtavat olla Rovaniemen hovioikeuden linjat näissä asioissa?

Epäilen vahvasti, että lakimme on säädetty liian lepsuiksi ja kantaväestölle vahingollisiksi – ja niin tervejärkinen ja asiallinen mies kuin Atte Kaleva onkin, hänen puolueensa johdosta ei valitettavasti voi sanoa samaa. Eli tuskin Kokoomuksesta löytyy poliittista tahtoa tehdä näille asioille yhtään mitään. – Vahinko!

Toki jos Kokoomuksen johto haluaa julkisesti osoittaa ottavansa vakavasti nämä kysymykset, onhan tässä vielä muutama päivä aikaa ennen vaaleja; en ole vielä äänestänyt, joten pankaapa toimeksi..."

Atte: et kai kuvittele voivasi kääntää Orpon kokoomuksen päätä panemalla vireille mitään sellaista, joka tukisi omaa järkevää kantaasi tällaisissa kysymyksissä?

––––––

Orpon kokoomus saa vanhat isänmaalliset kokoomusjohtajat kääntyilemään haudoissaan, koska se ei enää aseta politiikassaan etusijalle suomalaisten etua, vaan ns. poliittisen korrektiuden.

Orpon ollessa sisäministeri 2015 kansainvaelluksen aikana Suomessa tehtiin Sipilän ja hänen toimestaan 2000-luvun Suomen pahin poliittinen virhe, jonka hintaa maksavat vielä seuraavatkin sukupolvet.

Suomella oli käytettävissään tällaisten tapausten varalle laadittu Dublinin sopimus, jonka mahdollisuudet Sipilän-Orpon hallitus jätti tietoisesti käyttämättä. Ainoa julkisuuteen annettu perustelu on ollut Sipilän heitto "eihän Dublinin sopimusta käytännössä noudateta".

Kaikissa paneeleissa tuolloiset tunarit kääntävät pikkunäppärästi keskustelun sivuraiteelle ja alkavat inttää, että eihän tulijoita olisi voitu Ruotsiin palauttaa. – Ei tietenkään!

Dublinin sopimuksen mukaan Suomen olisi tarvinnut ainoastaan selvittää kullekin turvapaikanhakijalle vastuuvaltio, se EU-maa, johon hakija tuli ensimmäiseksi. Sopimustekstin mukaan tästä ei vaadita aukotonta näyttöä, vaan aihetodisteetkin riittävät. Kiistat voidaan viedä EU-tuomioistuimen ratkaistaviksi. Vastuuvaltioiden selvittyä asianosaiset olisi sopimuksen nojalla saatu passittaa niihin, mikä olisi vähentänyt Suomen kustannukset ja muut haitat murto-osaansa. Sipilän–Orpon hallitus ei tehnyt minkäänlaista yritystä suojella Suomen etua käyttämällä täysimääräisesti tätä sopimuskohtaa kuin korkeintaan yksittäistapauksiin, tai ei ainakaan median mukaan puolustanut Suomen etua EU-tuomioistuimessa aluevalvontansa ja turvapaikanhakijoidensa rekisteröinnin laiminlyöneitä Välimeren maita vastaan.

Sipilä ja Orpo sen sijaan toimivat kuin tyhmät mutta ahkerat partiopojat, ja ottivat koko ruljanssin hoidettavaksi pitkän kaavan mukaan suomalaisten veronmaksajien piikkiin – minkä seuraukset tiedämme niin tehtyinä rikoksina kuin verovarojemme hävikkinä (mitä hallitus pyrkii pimittämään kaikin tavoin) ja tuhansina maassa edelleen laittomasti oleskelevina sekä 400 Supon seurantaa vaativana turvallisuutemme riskihenkilönä.

Poliittisen tyhmyyden määrää Suomessa ei tule ikinä aliarvioida!

Atte, niin pätevä mies kuin oletkin, taistelet nyt tuulimyllyjä vastaan, ellei jokin ihme saa Kokoomusta vaihtamaan johtajiaan järkevämpiin. Sitä ei ole näköpiirissä ainakaan vielä.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen

Aioin kommentoida kirjoitusta mutta Herra Monosen oivat kommentit kattavat omankin viestini joten on turha toistaa. Kiitos kuitenkin blogistille asian avaamista kansalaisille mutta kuten Mononenkin totesi, ryhmäkuri tekee henkilön ja hänen ajatuksiensa äänestämisen tyhjäksi. Puolue sanelee miten äänestetään huolimatta ehdokkaan vaalilupauksista.

Käyttäjän TimoAunio kuva
Timo Aunio

Nopeet ratkaisut on helppoja teoriassa .

Käytännössä esim rotan pyydystämisessä tiedetään jotta nurkkaan ajettu rotta puree .

Siksi rotalle joku mahdollisuus poistua tai vaivihkainen poistaminen on siistein käytännössä .

Käyttäjän attekaleva kuva
Atte Kaleva

Kiitos kommentista Hannu!

Olet aivan oikeassa tuossa, että sinänsä hallitustyössä tarpeellinen ryhmäkuri haittaa puolueen linjasta eri mieltä olevien kansanedustajien mahdollisuutta saada itselleen tärkeitä asioita läpi. Tässä on tarpeellista huomioida kaksi asiaa: ensinnä se, että yksittäisen edustajan tai kahdenkin erottaminen eduskunnasta (mikä siis on ankarin eduskuntaryhmän jäseniinsä kohdistama rangaistus ryhmäkurin rikkomisesta) on melko helppoa. Kolmen tai neljän erottaminen ei enää onnistu yhtä helposti ja jos samalla tavalla ajattelevia on 5-6 edustajaa saavat he äänensä jo hyvin kuuluviin. Tämä siis sillä edellytyksellä, että kaikki nämä 5-6 henkilöä ovat tarvittaessa valmiit ottamaan sen riskin, että tulevat erotetuiksi.

Toisena asioihin vaikutetaan myös eduskuntaryhmän sisällä silloin kun niitä valmistellaan. Silloin kun asia on täysistunnossa päätettävänä, on jo auttamattomasti liian myöhäistä. Silloin voi tietysti tehdä erilaisia julkisuustemppuja, mutta asiaan vaikuttaminen on melkeinpä mahdotonta. Puolueen linjaa muutetaankin tehokkaimmin valmisteluvaiheessa, siis ns. kulisseissa.

Politiikassa on osattava tehdä kompromisseja, jääräpäisyydellä ei asioita edistetä. Mutta jotkut asiat ovat niin tärkeitä, että koen velvlooisuudekseni ajaa niitä eduskuntaryhmästä erotetuksi tulemisen uhallakin. Isänmaan turvallisuus on minulle tällainen asia.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Atte, annan suuren arvon sille, että vastaat henkilökohtaisesti – samaa ei voi sanoa monistakaan ehdokkaista, vaikka on tottakai selvää, että teillä kaikilla ehdokkailla laidasta laitaan ovat kiireet nyt huipussaan aivan oikeasti.

Kiitos täsmennyksistä, joiden uskon olevan hyödyllisiä kaikille vaalikamppailua seuraaville.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset