Atte Kaleva Haluan turvallisen ja menestyvän Suomen, joka on jatkossakin hyvä maa meille kaikille.

Itä-Helsinki kuuluu kaikille

Vieraillessani eduskuntavaalikampanjani kuluessa Itä-Helsingissä paikalliset asukkaat ovat tulleet juttelemaan kanssani ja kertoneet minulle huolistaan. Olen itsekin jo kauan sitten pannut Itä-Helsingissä merkille ilmiöitä, jotka ovat valitettavan tuttuja monista eurooppalaisista suurkaupungeista. Itäkeskuksessa käydessään ei voi olla huomaamatta, miten Suomessakin pakolaistaustainen väestö on alkanut keskittyä tietyille alueille. Ilmiön havaitsee vielä selvemmin Puotinharjun pian purettavassa vanhassa ostoskeskuksessa.

Väestöryhmien etnisuskonnollinen segregaatio on yleinen ilmiö kaikissa Euroopan kaupungeissa, joihin pakolaisia on vuosien saatossa muuttanut. Niihin on muodostunut rinnakkaisyhteiskuntia, joissa noudatetaan lähtömaiden tapoja. Osa näistä tavoista on jyrkässä ristiriidassa uuden kotimaan arvojen, normien ja tapojen kanssa.

Rinnakkaisyhteiskuntien syntyminen selittyy yksinkertaisella mekanismilla: pakolaisdiaspora klaani-, sukulais- ja avunantoverkostoineen houkuttelee koko ajan uusia muuttajia lähtömaista ja samaan aikaan ehkäisee tulijoiden kotoutumista. Mitä enemmän pakolaisia samalta alueelta paikkaan asettuu, sitä vähemmän heidän tarvitsee noudattaa uuden kotimaansa tapoja ja normeja. Asuinalueiden eriytymistä kiihdyttää vielä entisestään niin sanottu valkoinen pako -ilmiö, joka sekin on tunnettu kaikkialla länsimaissa. Kun kantaväestöön kuuluvat alueen alkuperäisasukkaat muuttavat ongelmien vuoksi vähitellen pois, päiväkotien ja koulujen lapsista yhä suurempi osa on pakolaistaustaisia.

Tämäkin prosessi ruokkii itseään, koska pakolaistaustaiset kuuluvat usein alempiin tuloluokkiin ja vastaavasti pois muuttavat kantasuomalaiset korkeampiin. Helsingin kaupunki on pitkään pyrkinyt harjoittamaan hajauttavaa asuntopolitiikkaa, mutta siitä huolimatta pakolaiset ovat 1990-luvulta alkaen keskittyneet alueille, joilla sijaitsee helposti saatavissa olevia kaupungin vuokra-asuntoja. Kehityksen perimmäinen syy on tietenkin valtion harjoittamassa pakolaispolitiikassa. Olen esittänyt oman mallini epäkohtien korjaamiseksi jo aiemmin: se on yhdistelmä Kanadan ja Sveitsin malleja.

Helsingin Sanomat uutisoi 27.2.2019, että pääkaupunkiseudun kasvavat kunnat haluavat valtiolta lisää rahaa maahanmuuton kustannuksiin. Toissa vuonna Helsingin 8000 uudesta asukkaasta jo 5000 oli vieraskielisiä. Jos ja kun kasvua pitää tukea koko ajan avokätisemmin julkisista varoista, alkaa näyttää vahvasti siltä, että Suomen nykyinen pakolaispolitiikka on tullut tiensä päähän. Näin ei voi jatkua. Kehityksessä ei ole kyse hallitsemattomasta luonnonilmiöstä. Sen sijaan se on vääränlaisen politiikan seurausta. Kasvun nopeus ja reunaehdot pitääkin voida kyseenalaistaa ja tarkastella asioita rauhallisesti kansallisen edun näkökulmasta. Meidän täytyy houkutella hyvin koulutettuja työperäisiä maahanmuuttajia ja huolehtia siitä, että kiintiöpakolaiset kotoutuvat nopeasti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää asiantuntevaa ja järkevää politiikkaa. Ennen muuta se edellyttää sitä, että nopeasta kotoutumisesta tehdään oleskeluluvan ehto. 

Puotinharjun purettavan ostoskeskuksen tilalle rakennettava uusi ostoskeskus ei saa muodostua vanhan kaltaiseksi saarekkeeksi. Kaikille on oltava samat pelisäännöt. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon pitää toteutua eli vuokrien pitää olla samat kaikille. Vanha Puhos on malliesimerkki alkavasta eriytymiskehityksestä, joka johtaa rinnakkaisyhteiskuntaan. Siellä liikkuu ja asioi pääasiassa pakolaistaustaisia ihmisiä, kantasuomalaisten puolestaan vältellessä aluetta. Moni paikallinen asukas on tullut kertomaan minulle, että jopa pelkää oleskella siellä. Syrjäytyminen ja rikollisuus kulkevat käsi kädessä ja tämäkin ikävä kehitys näkyy Itä-Helsingissä.

Joidenkin asukkaiden mukaan Itäkeskuksenkaan ympärillä ei ole enää turvallista liikkua myöhemmin illalla. Kulttuurierot näkyvät muun muassa siinä, että ulkomaalaistaustaiset miehet seurailevat nuoria tyttöjä ja huutelevat heille. Jotkut kantasuomalaiset vanhemmat peräti hakevat lapsiaan metroasemalta, koska kotimatka sisältää jo niin paljon riskejä. Kaikki tämä noudattaa samaa kaavaa kuin muualla Euroopassa. Kehitys ei mitenkään voi jatkua näin, se on pysäytettävä ja käännettävä positiiviseksi. Koko Itä-Helsinki kuuluu kaikille. Turvallisuudesta ei saa tinkiä. Pakolaisten integroitumiseen pitää panostaa, Itä-Helsingin alueiden tulee olla kaikille hyviä, yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Jotta pakolaistaustaiset ihmiset saadaan kotoutumaan, tarvitaan jämerämpiä sosiaalipoliittisia toimia. Perheiden miehet pitää saada töihin, työharjoitteluun, erilaisiin ryhmiin ja vastaaviin kotouttamista nopeuttaviin ohjelmiin. Kaikille täytyy tehdä selväksi, että Suomessa noudatetaan Suomen lakeja ja arvoja. Ennen muuta koko sosiaaliturvajärjestelmä täytyy korjata sellaiseksi, että se aktivoi yksilöä kotoutumaan. Tässä meidän tulee ottaa mallia Sveitsistä. Jos henkilö ei osoita kotoutumishaluja, hänen oleskelulupansa täytyy voida peruuttaa. Oleskelulupa pitääkin jatkossa myöntää vain vuodeksi kerrallaan.

Myös kansalaisuuden saamisen ehtoja pitää kiristää Sveitsin mallin mukaiseksi. Tietenkin myös naiset täytyy ottaa mukaan aktiivisiin kotouttamistoimiin, muun muassa erilaisin velvoittavin ryhmiin ja kulttuuristen tapojen opetukseen. Pakolaisten arvomaailma ei useinkaan muistuta suomalaista tasa arvokäsitystä, siksi naiset tarvitsevat erityisen paljon muun muassa kielenopetusta. Naisia ei saa jättää koteihin, päinvastoin. Heille pitää kertoa, että Suomessa nainen on tasa-arvoinen ja saa halutessaan opiskella ja käydä töissä. Perheenpää ei saa sitä estää. Naisille pitäisi tarjota myös harrastustoimintaa yhdessä kantasuomalaisten kanssa esimerkiksi käsityöpajojen muodossa. Ennen muuta tukemiseen täytyy liittyä aktivointia: oma-aloitteisuus kotoutumisessa pitää palkita.

Lapset ja nuoret ovat avainasemassa: päiväkotien ja koulujen eriytymiskehitys pitää pysäyttää. Meillä ei ole varaa kasvattaa etnisesti ja uskonnollisesti muista erottuvaa syrjäytynyttä sukupolvea. Sellainen muodostaa valtavan yhteiskunnallisen riskin, jonka seurauksia näemme jo ympäri Eurooppaa. Ruotsi toimikoon meille varoittavana esimerkkinä niistä virheistä, joita pakolaispolitiikassa on viime vuosikymmeninä tehty.

Pakolaispolitiikka ei mitenkään voi olla sellaista, että yhteiskunnan eriarvoistumista ja segregaatiota lisätään vuosi toisensa perään veronmaksajien rahoilla. Mikään yhteiskunta ei kestä sellaista pitkään. Kurssi pitää kääntää. Minun Suomeni on tasa-arvoinen ja turvallinen ihan kaikille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (44 kommenttia)

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Tilannetta ei mitenkään lievennä se, että samaan ghettoutumisuhanalaiseen riskifokusnaapurustoon sijoittuu myös vapaa huumeruiskujen jakelupiste, jonka ympäristöön ei ole asiaa niillä, jotka eivät halua joutua ummistamaan silmiään huumekaupalta lieveilmiöineen ja poliisin 'herrasmiessopimukseen' perustuvalta poissaolollaanloistamiselta.

Itse etniskulttuurisesta kauppakeskittymästä on myös paljonkin myönteistä sanottavaa, ks. Puhostan, Lähi-Itäkeskus, Östra Nimby? - Uusia asuinalueita, nya bostadsområden http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250933-p...

Ja nämä järjestyshäisiötkään eivät suinkaan ole ihan jokapäiväisiä: Itä-Helsingissä tapeltiin taas http://emailjuuso.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255970-...

Käyttäjän TeroLuostarinen kuva
Tero Luostarinen

Näistä puhutaan nyt ennen vaaleja.

Pahoin pelkään että hyvät ideasi unohtuvat kun vaalit on ohi ja etenkin jos hallituspohja vaihtuu erityyppiseksi

Pentti Hagelin

Tuossa on pieni yksinkertainen ongelma! Islamilaiset eivät ole nk. kotoutuneet mihinkään läntiseen demokratiaan! Lainaan erään tuttavaperheen pienen tytön sanoja! "Ei ne haluu"

Käyttäjän ViliLustman kuva
Vili Lustman

Täällä Tukholmassa näkyy, miten segregaatiokehitys etenee. Kaupunki on täysin eriytynyt, Tukholman keskustassa liikkuva voisi luulla, että kaupungissa ei juuri ole maahanmuuttajia, mutta lähiöissä todellisuus on täysin eri. Ironisesti hipstereiden suosimassa Södermalmissa on tilastojen mukaan Tukholman suualueista vähiten ulkomailla syntyneitä.

Monikulttuuristen lähiöiden ja viereisten omakotitaloalueiden välillä ei ole mitään vuorovaikutusta ja olenpa kuullut, että esimerkiksi Rinkebyn vieressä asuvat eivät halua käyttää Rinkebyn metroasemaa, vaan kävelevät kauempaa. Rinkebyn viereen rakennetaan para-aikaa uutta asuinaluetta, mutta kaikesta pinnallisesta korrektiudesta huolimatta lähiöiden väliin on jätetty 300 metrin hajurako, minkä lisärakentamista paikalliset vastustavat. Myös uusia joukkoliikenneyhteyksiä suunnitellaan niin, että keskiluokkaisten alueiden asukkaat eivät joutuisi kulkemaan tiettyjen lähiöiden pysäkkien kautta.

Ruotsalaiset opiskelijakaverini olivat tehneet kyselytutkimusta Malmön lähiöissä. Kaikki maahanmuuttaja-alueen vieressä asuneet kantaruotsalaiset kertoivat, etteivät ole koskaan käyneet siellä lähiössä, vaikka se sijaitsee keskustan ja ko. asuinalueen välissä. He kiertävät lähiön aina tai ottavat yöllä taksin.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Pelottava skenario! Miksi Euroopan maat ovat ottaneet enemmän pakolaisia kuin ovat kyenneet integroimaan? Toinen ongelma, miksi ei pakolaisilta ole edes kunnolla vaadittu integroitumista? On hyssytetty ja pelätty rasismin leimaa - ihan turhaan, on selvää että uusien tulokkaidem on sopeuduttava uuden kotimaan käytäntöihin. Tässä vaatimuksessa ei ole mitään epäselvää eikä rasistista.

Käyttäjän ViliLustman kuva
Vili Lustman

Ruotsissa maahanmuuton, lähiöitymisen ja lähiöongelmien historia on erilainen kuin Suomessa. Ruotsissa ehkä ihmisiä harhaanjohti ja harhaanjohtaa yhä suhteellisen positiiviset kokemukset suomalaisten ja muiden aikaisempien eurooppalaisten siirtotyöläisten integroitumisessa. Osa lähiöistä on rakennettu suoraan siirtolaisten asuttamiseksi, eikä niissä ole koskaan asunut pahemmin kantaruotsalaisia. Vuosikymmeniä sitten kuitenkin yhteiskunta, asuntomarkkinat, työmarkkinat, maahanmuuttajien kulttuuri, maailmanpoliittinen tilanne, kaikki mahdollinen olivat erilaisia, joten tuo kuvio toimi ihan hyvin. Esim. useimmille suomalaisille lähiöt olivat vain välietappeja, kun saatiin parempaa työtä ja säästettyä rahaa, muutettiin paremmalle alueella ja integroiduttiin. Nykyisille maahanmuuttajille tämä on vaikeaa, vaikka heillä olisi halua parantaa asemaansa, joten lähiöihin jäädään ja syrjäytyminen periytyy seuraaville sukupolville.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #8

Miksi se on vaikeampaa? Liittyykö se kieliongelmiin? Pakolaisnaisten huonoon asemaan - heillä ei perheessä oikeuksia (alistettuja), lukutaitoa ei välttämättä ole, koulutustausta puutteellinen?

Vai tarkoititko, että asuntotilanne on nykyisin niin vaikea - ei ole riittävästi asuntoja, asunnot ylihintaisia? Toisenkaan polven pakolaisilla ei riittävää koulutusta? Ruotsalaiset eivät tahdo palkata pakolaistaustaisia ihmisiä?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

On paljon helsinkiläisiä, jotka eivät käy koskaan Malminkartanossa tai Jakomäessä. Maahanmuutolla ei ole tuon kanssa välttämättä mitään tekemistä.

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto

Vaikea minun on ymmärtää mitä tälle kehitykselle on enää tehtävissä. Eurooppa kuten Suomikin ovat astuneet omaan ansaansa.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Atte, oletko ehdolla Uudenmaan piiristä vai Helsingin? Äänestän mieluusti järki-ihmistä. Eija-Riitta Korhola ja Elina Lepomäki ovat sinun lisäksesi järkeviä ihmisiä, jotka uskaltavat sanoa mielipiteensä kiperissäkin tilanteissa.

Käyttäjän attekaleva kuva
Atte Kaleva

Hei Nita,

Kiitos kommentistasi, olen ehdolla Helsingissä.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kaleva on köyhän miehen Halla-aho, joka ei näköjään hänkään tiedä lähiöiden asioista mitään. Ainoa hyvä puoli tässä on se, että Kaleva vie ääniä Kokoomukselle, jonka johto on onneksi sitoutunut liberaalin demokratian periaatteisiin.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Käy Snellman Itäkeskuksessa ennen kuin avaat suusi asiasta seuraavan kerran.

Itäkeskuksen ostoskeskus Itis on näennäisen täynnä asiakkaita viikonloppuisin, mutta ostovoimaisia asiakkaita siellä on tuskin enempää kuin kauppakeskus Redissä, jossa maahanmuuttajia saa etsimällä etsiä muualta kuin palvelutiskien takaa.

Redi on oikea nimbyilijän ostosparatiisi.

Itiksessä on joskus pakko käydä, mutta viihtyisää siellä ei ole, ellei sattumoisin pidä basaaritunnelmasta.

Peukkua Atelle rehellisestä puheenvuorosta.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Käyn Itäkeskuksessa varmasti useammin kuin nämä vihasaarnaajat, joita siellä aina välillä möykkää. Jos niitä ilmestyy nyt vaalien alla tänne Leppävaaraan, käyn kyllä kertomassa, miten asiat ovat.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola Vastaus kommenttiin #17

Itiksessä todennäköisesti tosiaan pyörii näitä muslimien vihasaarnaajia, mistä sitä tietää poliisitkaan mitä ne tyypit rukoushuoneissaan paasaa. Mutta se on hyvä että olet tarkkana siellä Leppävaarassa, ettei noita kavereita vaan ilmesty sinne.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Mitä sinä tiedät Itä-Helsingin lähiöiden asioista?

Kaleva kirjoittaa täyttä asiaa, mutta eihän "suvaitsevainen" voi sitä suvaita.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kalevan jutut ovat samaa luokkaa kuin Laura Huhtasaaren , joka väitti täällä, että maahanmuuttaja sylkäisi häntä kohti Fredrikinkadulla. Muualta tulleiden ulkopuolisten perättömiä kauhujuttuja vaalipropagandaa varten, väitän minä.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola Vastaus kommenttiin #29

Entä Vili Lustmanin kommentit, ovatko nekin jotain propagandaa vai muuten vaan perätöntä huutelua?

Oletko muuten varma ettei se sinun Leppävaarasi ole 10-15v. päästä täysi mamulähiö, josta suomalaiset muuttavat kilvan pois - mm. toweri Snellman?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #33

Uskon, että kaverit ovat kertoneet Lustmanille tarinoita, hän ei ole näköjään Rinkebyssä edes käynyt.

Meillä on Leppävaarassa mamuja paljon. Täällä äänestetään Vihreitä ja uhoavia persuja on vain muutama hassu. Tämän kaiken tiedän, kun olen ollut täällä vaalimainoksia jakamassa. Eli kyllä täällä asua voi.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola Vastaus kommenttiin #37

Uskon asioita nämä ovat towerille, minä satun ihan tietämään miltä Rinkebyssä ja monissa muissakin Tukholman ghettolähiöissä näyttää. Veikkaan että Lustmankin on niistä paljon paremmin selvillä kuin sinä.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #43

Tyttäreni asuu Tukholmassa eikä sieltä kuulu minkäänlaista marinaa. Ajoin muutaman vuoden taksia Helsingissä, joten enköhän tiedä Stadista enemmän kuin moni täällä meuhkaava "asiantuntija."

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

"Myös kansalaisuuden saamisen ehtoja pitää kiristää Sveitsin mallin mukaiseksi."

"Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.
Sosiaaliturvalla elävät eivät voi enää päästä Sveitsin kansalaisiksi."

Mä nyt toivon ettei Atte Kaleva peruuta kansalaisuuttani koska elän sosiaaliturvan eli eläkkeen voimin.

Muutenkin tuo Stadin Itäosien dissaaminen on hevonkukkua ja höpötihöötä ja perustuu hienostokansalaisen omiin ennakkoluuloihin.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen
Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Kokoomushan tekee aivan hartiavoimin töitä sen eteen ettei kenellekkään tarvitsisi maksaa peruselämiseen riittävää palkkaa.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

Kokoomus ja persut ovat jatkuvasti tuoneet keskusteluun näitä kansalaisuuden rajoitus- ja poistoehdotuksia. Persujen maahanmuutto-ohjelmassakin rajattiin maahanmuutto-oikeus vain niille jotka pystyvät todistamaan "olevansa hyödyksi yhteiskunnalle".

Eläkeläisillä Suomessa näyttää olevan edessään kovat ajat. Ja Valkoisen Vallan perustaminen Itä-Helsinkiin on vasta alkua... Valkoinen Valta ei taida meitä eläkeläisiä hyväksyä alueelleen.

Käyttäjän OlliParviainen kuva
Olli Parviainen

Jukka, kuulostaa kyllä aika pahalta! Pystyisitkö ehkä hieman täsmentämään, mitkä puolueiden vaaliavauksista ovat nähdäksesi tuomassa kovia aikoja suomalaisille eläkeläisille?

Vai kirjoititko ehkä ns. hurttia sarkasmia? :)

Käyttäjän OlliParviainen kuva
Olli Parviainen

#11. Piti ihan lukea puheenvuoro-kirjoitus uudestaan, mutta ei siinä kyllä ollut puhetta kenenkään kansalaisuuden peruuttamisesta, vaan siitä ettei ole kenenkään etu jos pääkaupunkiseudulle syntyy etnisesti tai sosiaalisesti kovin segregoituneita alueita.

Itä-Helsingissä on puolenkymmentä peruskoulua joissa yli puolet oppilaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia, kun Helsingissä toisaalla on kouluja joissa 99% oppilaista puhuu äidinkielenään kotimaisia. Kyllä tässä näkyy niin ilmeisiä oireita eritymiskehityksestä, että kehitystä olisi hyvä ohjata hieman toisenlaisiin uomiin. Esimerkiksi juuri lapsiin ja nuoriin panostamalla, ja kenties uus-suomalaisia voisi auttaa löytämään asunsijoja hieman tasaisemmin muualtakin kuin Itä-Helsingistä tai Vantaan kerrostalolähiöistä.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Tästä täysin samaa mieltä!

Mikäli yhteiskunta maksaa vuokrat, se voi ohjata asunnontarvitsijat nykyistä tasaisemmin eri kaupunginosiin ja jopa eri kaupunkeihin. Kotoutuminen tapahtuu nopeammin kun on pakko tutustua myös suomalaisiin ihmisiin, on ikään kuin välttämätöntä oppia uusi kieli ja uudet tavat. Näin työhön pääsee myös helpommin kiinni.

Erityisesti naisiin pitää kiinnittää nykyistä suurempaa huomiota, koska naiset vaikuttavat paljon siihen, miten lapset pärjäävät koulussa.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

"Muutenkin tuo Stadin Itäosien dissaaminen on hevonkukkua ja höpötihöötä ja perustuu hienostokansalaisen omiin ennakkoluuloihin."

Voi jessus näiden monikultturistien höpötyksiä.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Tässä 20v integraatiota tutkineen professorin käsitys asiasta. Muslimit on se "murheenkryyni" ihan joka puolella, tataarikorttia tähän ei kannata enempää kiskoa.

https://www.berlingske.dk/debatinterview/ruud-koop...

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

"Naisille pitäisi tarjota myös harrastustoimintaa yhdessä kantasuomalaisten kanssa esimerkiksi käsityöpajojen muodossa. Ennen muuta tukemiseen täytyy liittyä aktivointia: oma-aloitteisuus kotoutumisessa pitää palkita."

Mä en ole kenellekkään ystävättärelleni opettanut käsitöiden tekemistä vaan about renkaanvaihdon tyylisiä juttuja.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Vähän sama minulla :) En pidä käsitöistä,lapiohommat luontuvat paremmin.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Hienoa että Kokoomuksessakin ehdokkaat alkavat herämään! Teitä on jo monia! Nyt tarpeeksi monta vaaleissa läpi, ja seuraaava askel on teidän nyky orpo Johtajanne vaihto! Niin saatte moneen asiaan järkeviä muutoksia!

Vahideh Fana

Minä olen nostanut maahanmuuttajanaisten kotoutumista esille aiemmin. Suuren osa pakolaisnaisia ovat saapuneet Suomeen epätasa-arvoisista maista ja heillä ei ole valmiuksia kotoutua korkeatasoiseen maahan.

Minustakin maahanmuuttajien hajautettu asuminen mahdollistaa oppia Suomen kulttuuria ja kieltä paremmin, kun on kontaktissa kantaväestöön. Asuminen ja liikkuminen oman yhteisön keskitetyllä alueella on negatiivinen vaikutus.

Suomalaiset naiset ovat avain asemassa maahanmuuttajanaisten kotoutumisessa. Myönteinen asenne ja mukaan ottaminen auttaa asiassa hyvin paljon. Maahanmuuttajanaisten kotoutuminen edistää sitten koko yhteisön kotoutumista sekä tekevät maahanmuutosta mahdollisuuden yhteiskuntaan.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Kokoomuksen kautta näitä asioita ei voi ajaa ennen kuin puolueen johdossa tapahtuu vaihdoksia. Äänestäjien kannalta ainoa uskottava vaihtoehto on toistaiseksi Perussuomalaiset.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Perusteltua asiaa Atelta ja näyttäisi kaikenmaailman vihervasemmiston "vihasaarnaajien" otsanahka kiristyä :D

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Hyvä ehdokas kokoomukselle, harmi vaan öyhääjille, että vähemmistöänä puolueessa.

Ja jos läpi menee, niin kiltti poika, joka noudattaa kiltisti johdon linjaa.

Tässäkin oikeistopuolueessa pitää olla yksi persumielinen, muuten ei saa ääniä ja erotu massasta.

Hupiukko :)

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä
Käyttäjän TeppoSyvril kuva
Teppo Syvärilä

Itä-Helsinki kuuluu kaikille?

Tommi Inkeroinen

Mulla on sijoitusyksiö Puotinharjussa. Naisille ei voi vuokrata, lähtevät muutaman kuukauden päästä pois, syyksi ilmoittavat pelon. Ahdistelua liikaa.

Käyttäjän OlliParviainen kuva
Olli Parviainen

Tuo on monella tapaa surullista. Ei ole kohtuullista että ihmiset joutuvat muuttamaan kotiaan ympäristön aiheuttaman pelontunteen takia.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Yksi tsadin pormestari kertoo että nämä rinnakkaistodellisuudet pitää ottaa vakavasti. Lähi-itäkeskus on yksi sellainen rinnakkaistodellisuus jossa pidetään kunniaväkivalla naiset kurissa ja tästä feministit ovat ihan hiljaa. Koittavat peitellä sitä kaikin keinoin niinkuin Snellman tossa aikaisemmin.

"Rinnakkaistodellisuudella Razmyar tarkoittaa maahanmuuttajaväestön yhteisöjä, ryhmittymiä, sukuja ja lahkoja, jotka hyväksyvät kunniaväkivallan, ja joissa varsinkin naisia valvotaan ja tuomitaan vanhoillisten uskonnollisten normien perusteella. 
Vaikka minulla ei ole sinulle tilastoja tarjotakaan, uskallan väittää, että meillä on tällä hetkellä Helsingissä iso massa naisia ja nuoria tyttöjä, jotka eivät voi elää vapaata elämää.Razmyar sanoo, että aihetta kierrellään suurissakin puolueissa siinä pelossa, että leimautuu maahanmuuttovastaiseksi.

– Vaikeneminen ei pelasta yhtäkään tyttöä tai naista."

Mishik Naz

Atte Kaleva – Itä-Helsinki ei ole Jemen – älä syyllistä viattomia

https://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2019/0...

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Atte Kaleva:

"Perheiden miehet pitää saada töihin, työharjoitteluun, erilaisiin ryhmiin ja vastaaviin kotouttamista nopeuttaviin ohjelmiin. Kaikille täytyy tehdä selväksi, että Suomessa noudatetaan Suomen lakeja ja arvoja. ...

Pakolaisten... naiset tarvitsevat erityisen paljon muun muassa kielenopetusta. Naisia ei saa jättää koteihin, päinvastoin. Heille pitää kertoa, että Suomessa nainen on tasa-arvoinen ja saa halutessaan opiskella ja käydä töissä. Perheenpää ei saa sitä estää. Naisille pitäisi tarjota myös harrastustoimintaa yhdessä kantasuomalaisten kanssa esimerkiksi käsityöpajojen muodossa."

Uskonnoista ja tasa - arvosta puhuttaessa, nämä oksymoronit po kontekstissa, alkaa uuvuttaa: "Perheen pää", "tasa - arvo", "harrastustoiminta"...

Toivossa on hyvä elää, että tuleva hallitus (ja feministit) tekee lujasti töitä yhdenvertaisten valinnanmahdollisuuksien puolesta kaikille, myös työelämässä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset